معرفی واحد ارتقاء مرتبه


 

کارشناس ارتقاء مرتبه

مریم نظافت

058-32153059

 

شرح وظايف 

- پيگيري امور مرتبط با ارتقا اعضاي هيأت علمي

-اطلاع رساني مناسب آيين­ نامه­ هاي جديد ارتقاء

-مشاركت فعال در جلسات توانمند سازي چهره به چهره اساتيد دانشكده پزشكي

-پيگيري روند تكميل و جمع­ آوري فرم­هاي مربوطه،

-انجام استعلام­هاي مورد نياز و پيگيري تشكيل منظم جلسات كميته ارتقاء دانشكده

- انجام كليه امور محوله از سوي مقام مافوق

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...