آیین نامه ها
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

آیین نامه حق التدریس و معادلسازی فعالیتهای اعضای هیات علمی
آیین نامه حق التدریس و معادلسازی فعالیتهای اعضای هیات علمی

آیین نامه ترفیع پایه سالیانه و نحوه محاسبه امتیازدهی
آیین نامه ترفیع پایه سالیانه و نحوه محاسبه امتیازدهی

آیین نامه اجرایی ترفیع سالیانه و رکورد علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
آیین نامه اجرایی ترفیع سالیانه و رکورد علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

آیین نامه جامع نظام ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
آیین نامه جامع نظام ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

ویرایش جدید آیین نامه حق التدریس و معادلسازی فعالیت های هیات علمی
ویرایش جدید آیین نامه حق التدریس و معادلسازی فعالیت های هیات علمی

مشاهده آرشیو مطالب ...


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...