فرآیند ها و برنامه ها
فرآیند  ترفیع  پایه سالانه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
فرآیند ترفیع پایه سالانه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی

فرآیند  کارکرد آموزشی اساتید دانشکده پزشکی
فرآیند کارکرد آموزشی اساتید دانشکده پزشکی

فرآیند صدور گواهی گزارش عملکرد راه اندازی
فرآیند صدور گواهی گزارش عملکرد راه اندازی

فرآیند شروع به کار اعضای هیات علمی
فرآیند شروع به کار اعضای هیات علمی

فرآیند ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
فرآیند ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی

فرآیند حق التدریس دانشکده پزشکی
فرآیند حق التدریس دانشکده پزشکی

فرآيند شروع به كار اعضاي هيأت علمي جديدالاستخدام در دانشكده پزشكي
فرآيند شروع به كار اعضاي هيأت علمي جديدالاستخدام در دانشكده پزشكي

فرآیند انتخاب مدیران گروه های آموزشی
فرآیند انتخاب مدیران گروه های آموزشی

مشاهده آرشیو مطالب ...


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...